Algemeen
Op deze website stelt Van Asselt Interieur aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door Van Asselt Interieur met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid
Van Asselt Interieur sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Van Asselt Interieur zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Van Asselt Interieur aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij Van Asselt Interieur. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Van Asselt Interieur.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Van Asselt Interieur, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Van Asselt Interieur geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.